شهرآشوبِ من

شمس تبریز تو را عشق شناسد نه خرد

ای عشق

. تو آن سکر ِ نقاهتِ  پیش از                              واپسین لحظه‌های احتضاری جانم می‌دهی            ای عشق                  برای جان دادن پس ِ روزهای ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 116 بازدید
اسفند 91
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
مهر 86
1 پست
آذر 85
1 پست
یادداشت
1 پست
شعر
1 پست